Giám khảo Cuộc thi ảnh Quốc Tế CLB nhiếp ảnh Gia Định lần 5 năm 2016

ẢNH MÀU

Mr. Hoàng Thạch Vân/ VN E.FIAP, E.VAPA

Mr. Thomas Lang/ USA APSA, MPSA, E.FIAP, FPANY, FPSEA

Mr. Trần Hữu Trí/ FR ER.ISF

 

ẢNH ĐƠN SẮC

Mr. Hoàng Quốc Tuấn/ VN M.FIAP, EG.VAPA

Mr. David Tay/ SGP M.FIAP, FRPS, EPSA.


Mr.Trương Hoàng Thêm/ VN E.FIAP, E.VAPA

 

ẢNH THIÊN NHIÊN

Mr. Georges Delattre/ FRA E.FIAP

Mr. Nguyễn Thứ Tính/ VN A.FIAP, A.VAPA

Mr. Nguyễn Đình Quốc Văn/ VN A.VAPA

 

ẢNH DU LỊCH

Mrs. Joanne Stolte/ USA M.PSA, E.FIAP, F.PSA

Mr. Robert Wong/ USA ARPS, FPSNY, FPSEA, FHCPS, FICS

Mr. Nguyễn Xuân Khánh/ VN

 

ẢNH BỘ

Mr. Nguyễn Xuân Khánh/ VN

Mr. Huỳnh Trí  Dũng/ VN ES.VAPA

Mr. Nguyễn Thứ Tính/ VN A.FIAP, A.VAPA

 

GIẢI ĐẶC BIỆT GDPC

Mr. Nguyễn Thái Phiên/ VN E.FIAP, E.VAPA

Mr. Nguyễn Thành Luy/ VN A.VAPA

Mr. Lê Hữu Dũng/ VN A.VAPA