Lịch biểu: Cuộc thi ảnh Quốc Tế CLB nhiếp ảnh Gia Định lần 5 năm 2016


- Hạn chót gởi ảnh: 30-10-2016

- Chấm ảnh ngày: 13 đến 16-11-2016

- Công bố kết quả: 26-11-2016

- Khai mạc triển lãm: 20-01-2017

- Gửi Sách ảnh : Tháng 25-01-2017