Giải thưởng: Cuộc thi ảnh Quốc Tế CLB Nhiếp Ảnh Gia Định lần V năm 2016

Tổng số giải thưởng của cuộc thi ảnh GDPC 2016: 71 giải thưởng

FIAP: 04 Huy Chương Vàng - 04 Huy Chương Bạc - 04 Huy Chương Đồng và 20 Bằng Danh Dự.

ISF: 04 Huy Chương Vàng - 04 Huy Chương Bạc - 04 Huy Chương Đồng.

GDPC: 04 Huy Chương Vàng - 04 Huy Chương Bạc - 04 Huy Chương Đồng.

GDPC Special Prizes: 12 Huy Chương Vàng.

GDPC Special Prizes – Series: 01 HCV + 500 USD, 01 HCB + 300 USD, 01 HCĐ + 200 USD.