Cuộc thi ảnh quốc tế dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên toàn thế giới. Cuộc thi được bảo trợ của Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế - FIAP, Hội hình ảnh không biên giới ISF của Pháp. Cuộc thi GDPC 2016 với sự đổi mới trong thể loại Ảnh Bộ và thể loại ảnh Xuất Sắc.

Bảo trợ: FIAP 2016/376
SIFS

Hành Trình Việt
YEAR 2016
Hạn chót gởi ảnh: 30/10/2016

Events
 • Hạn chót gởi ảnh
 • Chấm ảnh ngày
 • Công bố kết quả
 • Triển lãm
 • Gởi Catalogue
Date
 • 30/10/2016
 • 13 - 16/11/2016
 • 26/11/2016
 • 20/01/2017
 • /01/2017

Thống kê cuộc thi ảnh GDPC 2016
83 người trực tuyến
 • Tác giả dự thi: 601
 • Hình ảnh dự thi: 7129
 • Quốc Gia: 45